What's new

Bài viết trên trang cá nhân

Xin chào Mẫn Trần,
Mình rất đam mê phát triển boardgame của ng Việt. Đặc biệt ở lĩnh vực Giáo dục và Chiến thuật
Hi vọng sẽ được Học viện hỗ trợ nhiều!
Xin cảm ơn!