Trophies awarded to Dragonbax196

 1. 10

  Bạn đã đạt được 10 bài viết

  Bạn viết ít nhất 10 bài viết
 2. 2

  Cập nhật ảnh đại diện HD

  Hình ảnh Avatar của bạn thật đẹp
 3. 2

  Cập nhật ảnh đại diện

  Chỉ cần upload hình ảnh đại diện thôi nè!
 4. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.